Afvoerontstopper HG vloeibaar 1 Liter

€ 5,32 FLES excl. BTW
€ 6,44 (incl. BTW)
Artikelcode: 897203
Besteleenheid: FLES
Merk: HG
Besteleenheid: 1
Veilig en eenvoudig betalen met:

Specificaties

Artikelcode: 897203
Merk HG
EAN 8711577000318
Kleuren Geel

Omschrijving

  • HG vloeibare ontstopper is een product voor het ontstoppen van een verstopte afvoer in de wasbak, toilet of een doucheputje.
  • Het werkt grondig en effectief en tast de kunststof leidingen niet aan.
  • HG vloeibare ontstopper is een gebruiksklaar ontstoppingsmiddel en hoeft niet verdund te worden, waardoor er minder kans op spatten bestaat.
  • Gebruiksklaar.
  • Bruist en spat niet.
  • Binnen 30 minuten resultaat.
  • Gevarenaanduidingen: H290, cat. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Vergelijkbare producten

Ontstopper HG Duo 2x500ml

Voorraad product

Artikelcode: 897219
€ 13,79 FLES € 16,69 (incl. BTW)

Afvoerstankverwijderaar HG 500gr

Voorraad product

Artikelcode: 897202
€ 4,41 FLES € 5,34 (incl. BTW)

Ontstopper HG keukenontstopper 1 liter

Voorraad product

Artikelcode: 897212
€ 8,20 FLES € 9,92 (incl. BTW)

Gerelateerde producten

MICROVEZELDOEK 3M SCOTCH BRITE ESSENTAIL 2012 GEEL

Niet op voorraad

Artikelcode: 891609
€ 9,68 PAK € 11,71 (incl. BTW)